Här kan du få en keno rad uttagen med slumpval.

Blir det samma tal så ta en ny rad.

Lycka till.

Tillbaka